Τετ01232019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ05:20:08 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Διακοπή λειτουργίας των Σχολικών μονάδων και των παιδικών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, στις 9.1.2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διακοπή λειτουργίας των Σχολικών μονάδων και των παιδικών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, στις 9.1.2019

Διακοπή λειτουργίας την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, των Σχολικών Μονάδων και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπερίπτ. 27 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

2.Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.

4. Το υπ΄αριθμ. Οικ.5164/7-1-2019 Έγγραφο Περιφερειάρχη Αττικής περί της ανάγκης προληπτικής διακοπής μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών (παγετός-χιονόπτωση).

5. Τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Τη  εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων(παγετός-χιονόπτωση) και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και επικινδυνότητας στη μετακίνηση των μαθητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ

 

Κοινοποίηση:

- Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου

- Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής κ. Γιώργο Καραμέρο

- Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας κ. Αθανάσιο Ανδρώνη

- Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας κ. Αθανάσιο Φαλούκα

- Θεματικούς και Τοπικούς Αντιδημάρχους Δ. Πεντέλης

- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης

- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης

- Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης

- Δ/ντες Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης

- Δ/ση Πολιτικής Προστασίας Δ. Πεντέλης

- Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού