Δευ12172018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ03:56:51 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

17η του μηνός Δεκεμβρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(άρθρο 217 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 καθώς και άρθρο 14 Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης)

Καλούνται οι κάτοικοι και φορείς του Δήμου Πεντέλης την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον  χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (17ης Νοέμβρη & Αγ. Γεωργίου)για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2017.

Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ