Πεμ08172017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ10:04:45 AM

Back Βρίσκεστε εδώ:

Άρθρα

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΙΣΤΑΣ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΝΤΟΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ

ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΥΡΙΟ;

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τονίζει ότι κανείς δεν εξαιρείται από τη διαδικασία της λίστας. Για τις αρμόδιες υπηρεσίες της εκάστοτε Διοίκησης που δεν θα στείλουν τους καταλόγους προβλέπονται πειθαρχικές ποινές, θα κριθούν πειθαρχικά υπόλογοι οι υπάλληλοι. Αντίθετα καταγράφονται οι υπηρεσίες που θα δεχθούν τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν.

Το Υπουργείο μεταφέρει τις αγωνίες του σε περίπτωση που ακυρωθεί η προσπάθεια μεταρρύθμισης στο δημόσιο και σε κίνδυνο για λήψη σκληρότερων απαιτήσεων από την Τρόικα.

«Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν από τη βάση δεδομένων της απογραφής»… «προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της διοίκησης που δεν τις τηρήσουν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές ποινές. Οι προθεσμίες αποσκοπούν στη γρήγορη μετακίνηση των υπαλλήλων. Η καθυστέρηση συνεπάγεται μόνο μεγαλύτερη παραμονή στο καθεστώς της διαθεσιμότητας», όπως σημειώνεται.

Μετακινήσεις υπαλλήλων

Σύμφωνα με το Υπουργείο θα μετακινηθούν υπάλληλοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες που υπάρχουν επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό και μάλιστα όσοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα Κινητικότητας. Οι μετακινήσεις θα γίνουν εκεί όπου επικρατεί υποστελέχωση, π.χ ΚΕΠ, νοσοκομεία, τμήματος συντάξεων σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Όπου δεν υπάρχουν προσλήψεις θα καλύπτονται από μετακινήσεις εν καιρώ αποχώρησης υπαλλήλων.

«Με τη μετάταξη προβλέπεται η σύσταση θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αλλά υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η μετακίνηση υπαλλήλου για την κάλυψη πραγματικών και διαπιστωμένων αναγκών γίνεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανική θέση, δεδομένου ότι το προβλέπει ο ίδιος ο νόμος», αναφέρει το Υπουργείο.


Διαθεσιμότητα υπαλλήλων

Η διαθεσιμότητα αφορά μόνο υπαλλήλους ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικού.
* Αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.

* Αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής, ανώτατης τεχνολογικής και ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε).

* Αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.

Εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα

«Εξαιρούνται ευαίσθητες υπηρεσίες, όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας)».
Επιπλέον από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι υπάλληλοι -που αν και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις- ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ο σύζυγος ή η σύζυγός τους έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.
  • Ο σύζυγος, η σύζυγος ή τέκνο τους που τους βαρύνει φορολογικά και ζει μαζί τους έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
  • Έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ.
  • Είναι πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα τους βαραίνουν φορολογικά.
  • Είναι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους
  • βαραίνει φορολογικά.

Σε αργία οι πειθαρχικά υπόλογοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Υπουργείο, δεν θα παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο ή στα δικαστήρια για σοβαρή πειθαρχική ή ποινική υπόθεση, μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν.

Επίσης αναφέρεται δε ότι «αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους που έχουν παραπεμφθεί για σοβαρότατα ποινικά αδικήματα ή πειθαρχικά παραπτώματα».

Η αργία είναι διοικητικό μέτρο και όχι ποινή και κατά συνέπεια δεν πλήττεται το τεκμήριο αθωότητας του υπαλλήλου, ούτε αποδυναμώνεται η δικαστική προστασία που απολαμβάνει. Προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής ή άρσης της αργίας και η επαναφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία του.

Κ.Σ