Κυρ05262019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ09:18:41 AM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗ 6Η και 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

6Η και 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 16 του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6ης /16.4.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Επικύρωση πρακτικών 14ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2018

Θέμα 1ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση σήμανσης επί της οδού Θεμιστοκλέους της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 2ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 3ο : Κοπή ενός ( 1 ) δένδρου ( κυπαρισσιού ) στο πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδας 11 της Δ.Κ. Μελισσίων( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 4ο : Κοπή δύο (2) δέντρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 3Α της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 5ο : Κοπή δύο (2) δένδρων ( βραχυχιτώνων ) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 13 της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 6ο: Μη κοπή δένδρων δέκα (10) δένδρων ( κουτσουπιών ) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21 της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 7ο : Κοπή ενός (1) δένδρου ( πεύκου ) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 της ΔΚ Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 8ο : Κοπή ενός (1) δένδρου ( πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Παπανικολή 13Α της Δ.Κ. Μελισσίων ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 9ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παφλαγόνων 19 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 10ο : Κοπή δύο (2) δέντρων ( πεύκων ) στο πεζοδρόμιο της οδού Καππαδοκίας 8 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 11ο : Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (ακακίας) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λυκ. Τσοτάκου 7 της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 12ο : Κοπή ενός (1) κορμού του δένδρου(πεύκου) επί της οδού Πελοποννήσου στη συμβολή της με την οδό Αγίου Σίλα της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης ( Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 13ο : 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης έτους 2019 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.).

Θέμα 14ο: Αλλαγή επωνυμίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης

Θέμα 15ο: Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης

Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Συγκρότηση Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2019

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την πρόσκληση ΙV με το έργο: «Αντικατάσταση Αθλητικού Δαπέδου στον Αθλητικό Χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μελισσίων ( οδός Γεννηματά) και έγκριση της υπ’ αριθμ. 108/18 ΤΥ μελέτης»

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή ένταξης πράξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την πρόσκληση V: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για την μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ»

Θέμα 20ο : Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Θέμα 21ο : Καθορισμός αντικειμένου, διάρκεια και περιοχή εντός της οποίας θα παραχθεί η εργασία κλαδέματος, κοπής υψηλών δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων έτους 2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ( ίδια μέσα Ν. 3979/2011 άρθρο 61 παρ.1 )

Θέμα 22ο : Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

Θέμα 23ο : Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

Θέμα 24ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2012

Θέμα 25ο: Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 26ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 27ο :Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Θέμα 28ο : Επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 29ο: Επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 30ο: Έκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 31ο: Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών Μελισσίων

Θέμα 32ο: Επιχορήγηση Ένωσης Μικρασιατών Μελισσίων Δήμου Πεντέλης

Θέμα 33ο: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

Θέμα 34ο: Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Θέμα 35ο: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης έτους 2019

Θέμα 36ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης έτους 2019

Θέμα 37ο: Υποβολή Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2018

.......................................................

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την 16η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’αριθμ. 24923/4.4.2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

«Διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των μεμονωμένων υποψήφιων των κοινοτικών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους, κατά τις εκλογές του Μαΐου 2019».

Το κατεπείγον της σύγκλισης, προκύπτει από την υπ’αριθμ. 24923/4.4.2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους και άλλων λεπτομερειών».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ