Πεμ02212019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:04:11 PM

Τελευταία Νέα

“Το περίπτερο στη Λυκόβρυση, η εμμονή του Δημάρχου και η προσβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο”

Δήλωση του Δημήτρη Κωνστάντου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Λυκόβρυση Πεύκη.-".

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2018, στην οποία απουσίαζε ο Δήμαρχος, απέρριψε εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου στη Λυκόβρυση με το αιτιολογικό όπως αναγράφεται στην απόφαση «… ως γραμματικώς εσφαλμένως διατυπωθέντος και αναπομπή της εισήγησης στην αρμόδια υπηρεσία λόγω μη επαρκούς αιτιολογίας» (αριθμός απόφασης 94/2018). Ουσιαστικά το δημοτικό συμβούλιο επέστρεψε την εισήγηση επικαλούμενο λανθασμένη επίκληση νομικών διατάξεων αλλά και ελλιπή εφαρμογή όσων η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. Σε σχετική ανακοίνωσή μας είχαμε χαρακτηρίσει ως «υγιή αντίδραση» του δημοτικού συμβουλίου τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Δήμαρχος αν και σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καλλικράτη «εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος» σε μια σπάνια επίδειξη γρήγορων αντανακλαστικών συγκάλεσε σήμερα την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εισηγήθηκε την επανάληψη της διαδικασίας σύμφωνα με την ίδια εισήγηση που για λόγους ουσιαστικούς απέρριψε και επέστρεψε το δημοτικό συμβούλιο πριν λίγες ημέρες.

Στη συνεδρίαση όπου μετείχα ως αναπληρωματικό μέλος προσφέροντας και την προβλεπόμενη απαρτία, παρουσία εργαζομένων των υπηρεσιών οικονομικών, τεχνικών και περιβάλλοντος υπήρξε μια θυελλώδης συνεδρίαση από την οποία έμεινε αναπάντητη η εμμονή του Δημάρχου να προωθήσει την ίδια ακριβώς εισήγηση που απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να ζητήσει τα ουσιώδη συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ερωτήματα προκλήθηκαν, από την επιμονή της εκπροσώπου της Οικονομικής Υπηρεσίας να απορρίψει τις αιτιάσεις του δημοτικού συμβουλίου τις οποίες συνέταξαν μεταξύ άλλων και δημοτικοί σύμβουλοι / νομικοί, την απροθυμία τόσο από τη Διοίκηση του Δήμου όσο και από τις υπηρεσίες να εξετάσουν λύσεις που προτάθηκαν από τους ιδιοκτήτες του περιπτέρου και την προσπάθεια δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Ζητήσαμε να καταγραφεί στα πρακτικά η αντίθεσή μας στην εισήγηση του Δημάρχου που συνιστά προσβολή προς το δημοτικό συμβούλιο και η αίτησή μας να υπάρξει απάντηση από την Τροχαία σχετικά με τη δυνατότητα παρεμβάσεων στο οδόστρωμα που να επιτρέπουν την παραμονή του περιπτέρου στη θέση αυτή.

Ως αιρετοί οφείλουμε να διασφαλίζουμε σε κάθε πολίτη την ορθή εφαρμογή των νόμων, την ισότητα αντιμετώπισης ανεξάρτητα από την οικονομική δύναμη και τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας σε όρους εισοδήματος και θέσεων εργασίας, χωρίς να υποκύπτουμε σε καταιγίδα εξωδίκων που απλά αναδεικνύουν ένδεια επιχειρημάτων και κοινωνικής ευαισθησίας».

Δημήτρης Κωνστάντος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής παράταξης Λυκόβρυση Πεύκη“