Παρ02222019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ07:52:22 PM

Τελευταία Νέα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΤΑ 9 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η εταιρία ΒΕΝΕΤΗΣ μηνύει 9 δημοτικούς συμβούλους επειδή εφαρμόσαμε τη νομοθεσία όπως έχουμε καθήκον”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2018, απέρριψε εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου στη Λυκόβρυση με το αιτιολογικό όπως αναγράφεται στην απόφαση «… ως γραμματικώς εσφαλμένως διατυπωθείσα και αναπομπή της εισήγησης στην αρμόδια υπηρεσία λόγω μη επαρκούς αιτιολογίας» (αριθμός απόφασης 94/2018). Ουσιαστικά το δημοτικό συμβούλιο επέστρεψε την εισήγηση εξαιτίας λανθασμένης επίκλησης νομικών διατάξεων αλλά και ελλιπή εφαρμογή όσων η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. Σε σχετική ανακοίνωση είχαμε χαρακτηρίσει ως «υγιή αντίδραση» του δημοτικού συμβουλίου τη συγκεκριμένη απόφαση. Κατά της εισήγησης (υπέρ της απόρριψης) ψήφισαν 10 δημοτικοί σύμβουλοι από 4 δημοτικές παρατάξεις και 1 ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, υπέρ της εισήγησης ψήφισε μόλις 1 ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, 4 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν λευκό, 1 παρών ενώ 17 απουσίαζαν. Η απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/698%CE%97%CE%A9%CE%9B%CE%94-%CE%9B%CE%A3%CE%92?inline=true

Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να εφαρμόσει τη σαφή διάταξη του άρθρου 9 του νόμου 1043/1980 που ισχύει μέχρι σήμερα και ορίζει ότι η μετατόπιση περιπτέρου οφείλει να γίνεται πλησίον της υφιστάμενης λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα της νέας θέσης και την εγγύτητα με άλλα περίπτερα που προϋπάρχουν. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που απορρίψαμε την εισήγηση και όχι μόνον εμείς, αποδεχθήκαμε χωρίς επιφύλαξη ότι η προτεινόμενη θέση μετατόπισης του περιπτέρου ΔΕ διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα ενώ βρίσκεται κοντά και σε άλλα περίπτερα υπερβαίνοντας τη σαφή και εύλογη διάταξη του νομοθέτη. Επιπρόσθετα η επίκληση «αυτεπάγγελτης» διαδικασίας μετατόπισης που αναγραφόταν στην εισήγηση ήταν εκτός νομοθετικού πλαισίου αφού έχει καταργηθεί.

Η εταιρία ΒΕΝΕΤΗΣ η οποία έχει στείλει σειρά εξώδικων προς το Δήμο πιέζοντας για την απομάκρυνση του περιπτέρου ήταν παρούσα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μέσω δικηγόρου. Σήμερα παραλάβαμε εγώ και 8 ακόμα συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι μήνυση της εταιρίας εναντίον μας επειδή εφαρμόσαμε στο ακέραιο τη νομοθεσία όπως έχουμε καθήκον.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ενώ κατά της εισήγησης ψηφίσαμε 10 δημοτικοί σύμβουλοι στη μήνυση αναγράφονται οι 9 αφού έχει εξαιρεθεί ο κ. Ασβεστάς. Σκόπιμα ή εκ παραδρομής και γιατί η επιλεκτική μεταχείριση, ας απαντηθεί το ερώτημα από την εταιρία.

Στα αξιοσημείωτα ότι ως προτεινόμενος μάρτυρας από την εταιρία αναφέρεται και ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Λυκόβρυση Πεύκη 2020» και υποψήφιος δήμαρχος κατά δήλωσή του κ. Παναγιώτης Ιωάννου. Δε γνωρίζουμε αν έχει περιληφθεί το όνομά του εν γνώσει του, ωστόσο είναι σαφές ότι δημιουργούνται εύλογες απορίες για την ανάμειξή του με επιχειρηματικές συμπεριφορές που στρέφονται ευθέως κατά του Δήμου, της ελεύθερης και κατά συνείδηση ψήφου των δημοτικών συμβούλων και την εφαρμογή της νομοθεσίας την οποία ζητά η εταιρία να υπερβούμε προς όφελός της.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις αντίθετες γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της Τροχαίας Κηφισιάς η οποία για το ίδιο θέμα έχει σε βάθος χρόνου εκδώσει διαφορετικές αποφάσεις όπως και για την έλλειψη διάθεσης από τις υπηρεσίες του Δήμου να εξετάσουν προτάσεις τεχνικών παρεμβάσεων που πιθανά καλύπτουν τις τελευταίες αιτιάσεις της Τροχαίας όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας.

Η προνομιακή αναφορά που μου επιφυλάσσει ο συντάκτης της μήνυσης ότι πρωτοστάτησα στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης αποτελεί τίτλο τιμής με δεδομένο ότι ως αιρετοί οφείλουμε να διασφαλίζουμε σε κάθε πολίτη την ορθή εφαρμογή των νόμων, την ισότητα αντιμετώπισης ανεξάρτητα από την οικονομική δύναμη και τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας σε όρους εισοδήματος και θέσεων εργασίας, χωρίς να υποκύπτουμε σε καταιγίδα εξωδίκων ή μηνύσεων που απλά αναδεικνύουν ένδεια επιχειρημάτων και κοινωνικής ευαισθησίας.

Πλήθος αποφάσεων για παρόμοια θέματα μετατόπισης περιπτέρων από Δήμους όλης της Ελλάδας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσα από τις οποίες γίνεται ευκρινής η διαφορετική προσέγγιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εισηγούνται, εφαρμόζοντας στο ακέραιο τη νομοθεσία η οποία στην περίπτωση του Δήμου μας εξακολουθεί να αμφισβητείται και να μη συνομολογείται. Όσες και όσοι όπως η εταιρία ΒΕΝΕΤΗΣ θεωρούν ότι μέσω μηνύσεων θα μεταβάλλουν την ταύτισή μας με την εφαρμογή του νόμου απλά πλανώνται πλάνην οικτράν”.

Δημήτρης Κωνστάντος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής παράταξης Λυκόβρυση Πεύκη.-“