Πεμ04182019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ04:34:59 PM

Τελευταία Νέα

“Υπερφίαλη και πομπώδης η δήλωση του κ. Μαυρίδη περί «οικονομικής αυτοδυναμίας». Ιδιοποιείται θετικούς παράγοντες ανεξάρτητους της Διοίκησής του”

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 2 Οκτωβρίου με μοναδικό θέμα την έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου ψηφίσαμε θετικά αναγνωρίζοντας τη συνέχιση ενός “οικονομικού νοικοκυρέματος” αναδεικνύοντας ταυτόχρονα μια σειρά από παράγοντες που απορρίπτουν ολοκληρωτικά την υπερφίαλη και πομπώδη δήλωση του Δημάρχου για “οικονομική αυτοδυναμία”.

Το πλεόνασμα που εμφανίζεται στον ισολογισμό του Δήμου έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από παράγοντες ανεξάρτητους της Διοίκησης του Δήμου. Ειδικότερα:

  1. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Δημήτρη Φωκιανού είχε εγγράψει στο ενεργητικό της μια θετική μεταβολή όλων των οικονομικών δεικτών, παραδίδοντας στον κ. Μαυρίδη την 1η Σεπτεμβρίου 2014 το Δήμο σε θεαματικά καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το 2010.

  2. Η αναχρηματοδότηση των δανείων μέσω ειδικού προγράμματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση του κ. Μαυρίδη και με τη θετική ψήφο της παράταξής μας (μοναδική από το σύνολο της αντιπολίτευσης) έχει προσφέρει σημαντική ταμειακή ρευστότητα στο δήμο και βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων άνω των 500.000 ευρώ ετησίως. Η συγκεκριμένη επιλογή αναχρηματοδότησης ισχύει για όλους τους Δήμους ενώ ας σημειωθεί ότι η δυνατότητα συμμετοχής τεκμηριώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης δημοτικής αρχής του κ. Δημήτρη Φωκιανού.

  3. Τα ειδικά προγράμματα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών συνεχίζονται προσφέροντας το πλεονέκτημα μηδενισμού σχεδόν του αντίστοιχου κονδυλίου υποχρεώσεων του Δήμου βελτιώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα του αρμόδιου για τους Ο.Τ.Α. Υπουργείου ισχύει για όλους τους Δήμους.

  4. Η συνέχιση είσπραξης του Ειδικού Τέλους Λυκόβρυσης με δεδομένη την ανάληψη του κατασκευαστικού κόστους του έργου στο Ο.Τ.9 από την Περιφέρεια Αττικής σε ποσοστό 100% ενισχύει το πλεόνασμα του Δήμου.

  5. Η εγγραφή για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου των ανείσπρακτων απαιτήσεων σε δημοτικά τέλη, φόρους και ΤΑΠ μέσω της ΔΕΗ συνολικού ύψους 850.000 ευρώ επηρεάζει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα, θέτοντας ταυτόχρονα και το ερώτημα της διαχείρισης είσπραξης εκ μέρους του Δήμου όπως επισημάναμε χωρίς να λάβουμε απάντηση από το Δήμαρχο.

Επιπρόσθετα αναδείξαμε την έλλειψη αποτελεσματικότητας της Διοίκησης και του κ. Μαυρίδη στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιδρούν θετικά στα οικονομικά μεγέθη του Δήμου. Χαρακτηριστικά αναφερθήκαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μελετητή αναμένεται να ενισχύσει το ταμείο του Δήμου με τουλάχιστον 150.000 ευρώ ετησίως σε συνδυασμό με τα άλλα σημαντικά οφέλη τα οποία έχουμε αναλύσει με πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις μας.

Στην παρέμβασή μας αναδείξαμε και το πρωτοφανές έλλειμμα διαβούλευσης και αμφίδρομης επικοινωνίας της Διοίκησης του Δήμου με τους πολίτες σχετικά με τις προτεραιότητες χρηματοδότησης μέσω του πλεονάσματος, έργων με ίδιους πόρους. Οι επιλογές έχουν πραγματοποιηθεί ερήμην των κατοίκων του Δήμου μας. Η έλλειψη διαλόγου είναι ένα από τα μείζονα αρνητικά στοιχεία της Διοίκησης του κ. Μαυρίδη τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας όσο και σε επίπεδο συνεννόησης με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Αναφερθήκαμε για παράδειγμα στη δέσμευση ενός τεράστιου για τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας ποσού άνω του 1.000.000 ευρώ από το πλεόνασμα, για χρηματοδότηση έργων διαμόρφωσης πεζοδρομίων. Αναμφίβολα σημαντικό θέμα, ωστόσο εκφράσαμε το ερώτημα αν αυτή η προτεραιότητα βρίσκεται σε αρμονία με τις επιλογές των συμπολιτών μας όπως είναι για παράδειγμα η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών ή η ουσιαστική ενίσχυση των εποπτικών μέσων στα σχολεία.

Ερώτημα θέσαμε στο Δήμαρχο και για τη θέση του όσον αφορά στην πρόθεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εφόσον κερδίσει τις προσεχείς εκλογές, να μεταφέρει τον ΕΝΦΙΑ στους Δήμους προοπτική που θεωρούμε αρνητική και σε βάρος των συμφερόντων των Δήμων και των πολιτών υπενθυμίζοντας τον προσωρινό χαρακτήρα του φόρου και την άνιση επιβάρυνση που επιβάλλει με “θύματα” τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού. Απάντηση δε δόθηκε από τον κ. Μαυρίδη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή μας επισημάναμε το παράδοξο την εποχή των μνημονίων με την τεράστια περικοπή των πόρων προς του Δήμους και την παρά ταύτα ικανοποιητική τους λειτουργία οι ισολογισμοί να είναι πλεονασματικοί ενώ στην περίοδο της τεχνητής ευημερίας που προηγήθηκε με διπλάσιους πόρους οι ισολογισμοί ήταν ελλειμματικοί στη συντριπτική πλειοψηφία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας”.

Δημήτρης Κωνστάντος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής παράταξης “Λυκόβρυση Πεύκη.-“