Παρ02222019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ07:52:22 PM

Τελευταία Νέα

Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης-Πεύκης την 28/11/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 28/11/2018  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18:00,  με τα κάτωθι θέματα:

1

Κύρια αγωγή του εργαζομένου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες  του Δήμου δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

2

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης Ν. Αττικής».

3

Ορθή επανάληψη  της υπ αριθ. 167/2018  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα «Τακτική Επιχορήγηση για τη λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2019».

4

Έγκριση δαπάνης των εκδηλώσεων του Δήμου για τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων στο Ο.Τ.9 Λυκόβρυσης.

5

Προέγκριση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Δήμου, - εορτασμός της Πρωτοχρονιάς 2019.

6

Τροποποίηση οικονομικών συμμετοχών από χρήστες προγραμμάτων ΠΕ.Α.Π..

7

Τροποποίηση οικονομικών συμμετοχών από χρήστες προγραμμάτων ΠΕ.Α.Π..

8

Τροποποίηση οικονομικών συμμετοχών από χρήστες προγραμμάτων ΠΕ.Α.Π..

9

Έγκριση τροποποίησης επί των δικαιωμάτων χρήσης εγκαταστάσεων ΠΕ.Α.Π..

10

Παραχώρηση Δημοτικών Ακινήτων προς χρήση και εκμετάλλευση του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ.

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ποριώτου-Χρούσου Γεωργία