Παρ02222019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ07:52:22 PM

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 31 Iουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

Καλείστε, μετά την αναβολή της 12ης Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, να προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 31 του μηνός Iουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 13ης /31.7.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα 1ο: Δωρεά Δημοτικού Ακινήτου, υπό Διαλυτική Αίρεση Δικαίου, για Αποπεράτωση ή Επέκταση του Ιερού Ναού Αγίου Σεραφείμ –Προφήτου Ηλία Πεντέλης.  

Θέμα 2ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018. (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

Θέμα 3ο: Έλεγχος υλοποίησης ΟΠΔ Δήμου Πεντέλης Β τριμήνου (Α΄ Εξαμήνου) έτους 2018  (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

Θέμα 4ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

Θέμα 5ο: Έγκριση πινάκων κατάρτισης μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Πεντέλης  του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Θέμα 6ο : Ονομασία οδού ΔΚ Μελισσίων σε « Αναστασίου Γ. Τζινιέρη»

Θέμα 7ο: Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου με τον ΕΣΔΝΑ (Άρθρο 100 Ν.3852/2010) με αντικείμενο τη συλλογή μεταφορά και διαχείριση των ογκωδών στερεών αποβλήτων & απορριμμάτων πράσινου του Δήμου Πεντέλης.

Θέμα 8ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης.  

Θέμα 9ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης.  

Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ύψους 129,56€.

Θέμα 11ο: Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2018.

Θέμα 12ο: Έκτακτη Επιχορήγηση Α΄ θμίας Σχολικής Επιτροπής.

Θέμα 13ο: Επιχορήγηση Συλλόγου Ηπειρωτών Μελισσίων «Η Μέλισσα»

Θέμα 14ο: Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών Νέας Πεντέλης και Φίλων της Πεντέλης «Η Αρετούσα»

Θέμα 15ο: Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Λαλητάδες Βορείων Προαστίων.

Θέμα 16ο: Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»

Θέμα 17ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

Θέμα 18ο: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πρόνοιας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.»