Πεμ04182019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ04:34:59 PM

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης τη Δευτέρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 16ης /17.9.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Επικύρωση πρακτικών  4ης Ειδικής & 5ης  Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2018

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.  

Θέμα 2ο: Λήψη τελικής απόφασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 45 της Δ.Κ. Πεντέλης με μετατροπή χώρου από χώρο Αστυνομικού Τμήματος και Γραφείων Ασφάλειας Πεντέλης σε χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και έγκρισης ειδικών όρων δόμησης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 3ο: Λήψη τελικής απόφασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 35 της Δ.Κ. Πεντέλης με χαρακτηρισμό χώρου ως Βρεφονηπιακό Σταθμό και έγκριση ειδικών όρων δόμησης(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 33 της Δ.Κ. Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 5ο: Κοπή δύο ( 2 ) δένδρων (βραχυχιτώνων) στο πεζοδρόμιο της οδού Σύμης 9 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 6ο : Κοπή τριών ( 3 ) δένδρων  ( πεύκων ) στο πεζοδρόμιο της οδού Κορυτσά αρ. 17, 19 και 20 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

Θέμα 7ο: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.).

Θέμα 8ο: Αποδοχή 5η , 6η, 7η, 8η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ( πρώην ΣΑΤΑ ) 2018.

Θέμα 9ο :  Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2017».

Θέμα 10ο: Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Μελισσίων

Θέμα 11ο: Διαγραφή χρεώσεων από πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωση με νέα στοιχεία σύμφωνα με την διορθωτική πράξη

Θέμα 12ο: Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση αυτών, για την εταιρεία « Π. Υ. Π. Α.Ε. », σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11630/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Θέμα 13ο: Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση αυτών, για την εταιρεία « Η. Π. ΑΟΤΚΕ », σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11620/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Θέμα 14ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011, λόγω οίκοθεν εξόφλησής του

Θέμα 15ο: Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011, λόγω διπλοεγγραφής

Θέμα 16ο: Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμα αναδρομικών δημοτικών τελών, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας λόγω τακτοποίησης επιφάνειας ακινήτου με τις διατάξεις του  Ν. 4178/2013

Θέμα 17ο: Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση αυτών, για την εταιρεία « Α. & Ι. Π. Α.Τ.Ο.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 60 Ν. 4483/2017

Θέμα 18ο: Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση αυτών, για την εταιρεία « Μ. Α.Ο.Τ.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 60 Ν. 4483/2017

Θέμα 19ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 20ο: Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 21ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 22ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 23ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 24ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 25ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 26ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 27ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 28ο : Διαγραφή χρέωσης από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν.4555/2018

Θέμα 29ο : Γ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

Θέμα 30ο : Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Θέμα 31ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Ηπειρωτών «Η Μέλισσα»

Θέμα 32ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών Νέας Πεντέλης & Φίλων Πεντέλης «Η Αρετούσα»

Θέμα 33ο : 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης.»