ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Ζητούμε την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και των αναγκών στην Παράλληλη Στήριξη καθώς και την δημιουργία τμήματος ένταξης...

Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, διαπιστώνουμε, με απογοήτευση, το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε Διδακτικό Προσωπικό στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

Θεωρούμε αδιανόητο να λείπουν ακόμα εκατόν σαράντα οκτώ (148) ολόκληρες ώρες για τη συμπλήρωση του νόμιμου εκπαιδευτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας, δυσχεραίνοντας τη εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων μας.

Οι μικροί μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στερούνται ώρες πληροφορικής, εικαστικών και μουσικής.

Επιπλέον, σε μια σχολική μονάδα έχει ζητηθεί δημιουργία τμήματος ένταξης, αλλά δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση μέχρι σήμερα, ενώ σε μία άλλη υπάρχει και έλλειψη παράλληλης στήριξης.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα πράγματα είναι χειρότερα αφού υπάρχει έλλειψη και σε μαθήματα κατεύθυνσης!!! Συγκεκριμένα: Δεκατέσσερις(14) ώρες μαθήματος κατεύθυνσης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, δεκαεννιά (19) ώρες Φιλολογικά, εικοσιπέντε (25) ώρες Φυσικής, δύο (2) ώρες Μαθηματικά, δώδεκα (12) ώρες Κοινωνική και Πολιτική αγωγή , επτά (7) ώρες Πληροφορική, τέσσερις (4) ώρες Γερμανικά, 6 ώρες Οικιακή Οικονομία, οκτώ (8) ώρες θρησκευτικά, δώδεκα (12) ώρες Φυσική Αγωγή.

Ζητούμε την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και των αναγκών στην Παράλληλη Στήριξη καθώς και την δημιουργία τμήματος ένταξης. Απαιτούμε ίσες ευκαιρίες στην μόρφωση και στην παιδεία των παιδιών μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

          Ο πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας   

Μαδάκης Νικόλαος    Καψή Βασιλική