ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ"

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΩΡΑ 19:00

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ