ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαια)

  1. Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνέχεια των δράσεων του για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει ένα ακόμα πρόγραμμα ανακύκλωσης για την περισυλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαια).

  2. Για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας που θέλουν να ανακυκλώσουν χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαια), και στις τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες, ο Δήμος θα τοποθετήσει τρεις (3) κατάλληλους κάδους, στα εξής σημεία:

  1. Να επιβλέψετε την τοποθέτηση των κάδων συλλογής και τη συγκέντρωση των τηγανελαίων από λήψεως του παρόντος και οι δημότες που θέλουν να ανακυκλώσουν τηγανέλαια, να τα εναποθέτουν στα ανωτέρω σημεία.

Ο Πρ/νος Δ/νσης Υποδομών                                       Ο Δήμαρχος

Διοικητικής Υποστήριξης  Καθαριότητας & Πρασίνου

 

Χριστίδης Αναστάσιος                                        Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης