ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακύκλωση ενδυμάτων – υποδημάτων στο Δήμο Πεντέλης

Αγαπητοί Συνδημότες,

Τους τελευταίους μήνες ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης ενδυμάτων – υποδημάτων REYCOM, έχει επεκτείνει και πυκνώσει το δίκτυο ανακύκλωσης με την τοποθέτηση κόκκινων κάδων για ενδύματα – υποδήματα.

Το χρονικό διάστημα του έτους 2018, συλλέχθηκαν από τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στο Δήμο μας, συνολικά εξήντα δύο (62) τόνοι ενδυμάτων – υποδημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση ενός υγιούς δικτύου ανακύκλωσης και της συνείδησης συνυπευθυνότητας, που αποτελεί προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα η εταιρεία συλλογής συνεισφέρει στο Δήμο μας και θα συνεχίσει να συνεισφέρει με περισσότερα αγαθά κοινωνικού παντοπωλείου (όσπρια, αλεύρι ζάχαρη κλπ), με στόχο την βοήθεια περισσότερων άπορων οικογενειών και συμπολιτών μας.

Οι θετικές επιπτώσεις και τα οφέλη που επιφέρει στη ζωή μας η ανακύκλωση σαν διαδικασία, αλλά και η ανακύκλωση ενδυμάτων - υποδημάτων, όπως προαναφέρθηκε, είναι τεράστιας σημασίας αφού προάγουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται λοιπόν:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ….. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ….. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης