ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης διοργανώνει ο  Σ.Π.Α.Π. σε συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον»

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 στην περιοχή του Κοκκιναρά στους πρόποδες του Πεντελικού Όρους (τέρμα οδού Ξενίας)