ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βράβευση Δήμου Πεντέλης στα βραβεία «Greek Green Awards 2018»

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στο MEC Παιανία

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των Βραβείων της Αυτοδιοίκησης «Greek Green Awards 2018» με θέμα: «Βέλτιστες Πρακτικές Οργανισμών και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», βραβεύεται ο Δήμος Πεντέλης στην κατηγορία: ¨Οργάνωσης και Διοίκησης στο Βραβείο Εθελοντισμός¨.

Παρακαλούμε για την ευρεία συμμετοχή σας την ιδιαίτερα τιμητική αυτή στιγμή για την πόλη και το Δήμαρχό μας.

Σας γνωρίζουμε ότι το λεωφορείο του Δήμου μας θα περάσει από όλα τα Δημοτικά Καταστήματα, ξεκινώντας από την Δ.Κ. Πεντέλης και συνεχίζοντας με την Δ.Κ. Ν. Πεντέλης και την Δ.Κ. Μελισσίων για να μεταφέρει όσους το επιθυμούν να παρευρεθούν στο χώρο της εκδήλωσης  

Για την Οργάνωση των λεπτομερειών συμμετοχής σας στις παραπάνω εκδηλώσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα 213 2050002-3.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων